Visagino
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


2019-09-26 Tarybos posėdis   [2019-09-26]Posėdžio dalyvių registracija   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Pasisako:
Chomenko Ivan

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Posėdžio darbo tvarkos patvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1. Dėl Visagino savivaldybės ir Slavutyčiaus miesto (Ukrainos Respublika) bendradarbiavimo sutarties   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-110 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Pasisako:
Drus Airida

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-111 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Pasisako:
Drus Airida

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl įgaliojimo Visagino savivaldybės merui Erlandui Galaguzui išduoti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 1
Galaguz Erlandas,
Prieš: 0


5. Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 1
Gudas Aurimas,
Prieš: 0


6. Dėl viešo konkurso Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl Visagino savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų darbo reglamento patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-154 „Dėl Budinčio globotojo ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio, taikomo įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 5
Štraupaitė Dalia, Drus Airida, Chomenko Ivan, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav,
Prieš: 1
Gudas Aurimas,


11. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Visagino savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018–2020 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Atleidimo nuo dalies Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto nuomos mokesčio, jeigu asmuo (šeima) pagal raštišką susitarimą su Visagino savivaldybės administracija atlieka nuomojamų patalpų remonto darbus, kurie padidina nuomojamojo būsto vertę, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-83 „Dėl Visagino savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Visagino savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Štraupaitė Dalia, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Ikonikov Dmitrij, Galaguz Erlandas, Binkevič Zigfrid, Kolesnikova Olga, Gotovskij Viačeslav, Akopov Andrej, Natalja Tomša, Nekrošienė Ilona, Dervinis Gintautas, Grigienė Aleksandra, Mickevič Sergej,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. Kiti klausimai   Išsamiau