Visagino
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


2019-02-21 Tarybos posėdis   [2019-02-21]Posėdžio dalyvių registracija   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Račkauskas Vytautas, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Račkauskas Vytautas, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Posėdžio darbo tvarkos patvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Chomenko Ivan,


1. Dėl Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 3
Račkauskas Vytautas, Pimpienė Vita, Ikonikov Dmitrij,
Prieš: 1
Kločan Aleksandr,


2. Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Gudas Aurimas, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 3
Račkauskas Vytautas, Kločan Aleksandr, Ikonikov Dmitrij,
Prieš: 0


3. Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl sutikimo pratęsti E. S. gyvenimo Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre laikotarpį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Kločan Aleksandr,


8. Dėl Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Kločan Aleksandr,


9. Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Kosmoso g. 28, nuomos sutarties atnaujinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl būsto Visagine, Sedulinos al. 73-23, pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl būsto Visagine, Parko g. 19-49, pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl būsto Visagine, Tarybų g. 6-5, pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl būsto Visagine, Veteranų g. 20-50, pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Račkauskas Vytautas, Babujeva Svetlana, Parfionovas Jonas, Štraupaitė Dalia, Davidiuk Oleg, Kločan Aleksandr, Šlaustas Vytautas, Kotovas Sergejus, Tresnickaja Zinaida, Albridzio Sergej, Pimpienė Vita, Gudas Aurimas, Drus Airida, Chomenko Ivan, Šuklin Jevgenij, Ikonikov Dmitrij, Rukosueva Nataliya, Padalka Ana, Pazniak Olga,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Kiti klausimai   Išsamiau